AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Înființarea asociațiilor, fundațiilor și federațiilor. Dobândirea personalității juridice. Modificarea actului constitutiv și a statutului Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 155 alin. (1) din Codul penal. Prescripția specială Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă în interpretarea și aplicarea prevederilor art. 338 alin. (2) din Codul penal, fapta oricărei persoane de a modifica starea locului are în vedere și schimbarea poziției vehiculului implicat într-un accident de circulație, sintagmă prevăzută distinct de art. 77 alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice Autoritatea de lucru judecat. Excepție de ordine publică. Regim juridicAcțiune în anularea unui act notarial pentru lipsa discernământului. Nulitate relativă. Calitatea procesuală activă a moștenitorului universal/cu titlu universalCerere de recunoaștere a hotărârii de divorț pronunțate într-un alt stat. Părți având cetățenia română cu reședința pe teritoriul statului care a soluționat litigiul. Competența instanței străineRevocarea donației pentru neîndeplinirea sarcinii. Lipsa reglementării în vechiul Cod civil a momentului la care se putea exercita dreptul material la acțiune. Incidența dispozițiilor Decretului nr. 167/1958. Termen de prescripțieAcțiune în anularea hotărârii arbitrale. Modificarea clauzei compromisorii în ceea ce privește forul arbitral. EfecteAcțiune în răspundere civilă contractuală. Calculul termenului stabilit pe zile în privința scadenței obligației de plată. Incidența dispozițiilor art. 2553 alin. (1) din Codul civilAcțiune în pretenții formulată împotriva unui grup de societăți. Deschiderea procedurii insolvenței față de una dintre societățile din grup. Nelegala suspendare a judecății în temeiul art. 36 din Legea nr. 85/2006 cu privire la întregul grup de societățiAcțiune în pretenții având ca obiect penalități de întârziere. Renunțare tacită la prescripția debitului principal. Efecte în privința penalităților de întârziereContract de prestări servicii de comunicație electronică încheiat în formă scrisă pentru o perioadă anterioară perfectării convenției. Clauză penală moratorie. Condiții și efecteContract de servicii de consultanță. Acțiune în pretenții având ca obiect plata comisionului de succes. Obligație afectată de o condiție suspensivă. Constatarea îndeplinirii condiției suspensive. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 1404 alin. (1) din Codul civilA. Apel. Anularea apelului ca insuficient timbrat. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 470 alin. (3) din Codul de procedură civilă. B. Acțiune în despăgubiri. Motiv invocat omisso medio. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 488 alin. (2) din Codul de procedură civilăAcțiune în pretenții formulată de consilierul în proprietate industrială. Termenul de prescripție aplicabil. Incidența dispozițiilor art. 2520 alin. (1) din Codul civil

Pandectele Săptămânale, nr. 6/2022 [34 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»