AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere recurs în interesul legii. Structura infracțiunii de contrabandă asimilată prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, respectiv raportul său cu infracțiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și infracțiunea prevăzută de art. 270 alin. (1) din Codul penal Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept . Admitere sesizare. Răspunderii membrilor organelor de conducere. Procedura insolvenței. Creanțe fiscale. Termenul de prescripție a executării silite. Interpretarea art. 138 alin. (1) și art. 139 din Legea nr. 85/2006, raportate la art. 220 alin. (10) și art. 215 C. proc. fisc. Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Violența în familie. Variantă agravantă a infracțiunii de lovire sau alte violențe. Termen de prescripție  Angajarea răspunderii solidare în procedura Codului de procedură fiscală. Prejudiciu stabilit și în procedură penală. Principiul ne bis in idem. Autoritate de lucru judecatContestație la executare. Admitere. Publicitatea ședinței de judecată. Judecata în camera de consiliuRevizuire. Cerere de repunere în termen. Termenul de revizuire prevăzut de art. 511 alin. (1) pct. 8) din C. proc. civ.Depășirea termenului prevăzut de lege pentru redactarea hotărârii judecătorești. Contestație privind tergiversarea procesului. Încălcarea dreptului la soluționarea procesului într-un termen optim și previzibilPerimarea executării silite. CompetențăPlata pensiei de întreținere. Competență alternativăAmendă pentru neexecutarea hotărârii judecătorești. Obligația citării conducătorului autorității publice sancționat. Analiza condiției nerespectării în mod culpabil a obligației impuse în sarcina saSchimbare de nume în străinătate. Cerere de recunoaștere a hotărârii străine. Instanță competentă [art. 1099 alin. (2) din C. proc. civ.]Admitere cererea de suspendare a executării deciziei de angajare a răspunderii solidare. Terț poprit [art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală]Contrabandă calificată. Export ilegal de deșeuri. Folosirea de acte nereale. Achitare inculpate. Neîntrunirea condițiilor de tipicitate ale infracțiunilor deduse judecății, atât sub aspectul laturii obiective, cât și a laturii subiective, dat fiind că produsul analizat în cauză nu poate fi inclus în categoria deșeurilorExtinderea rețelei electrice de distribuție a energiei. Aplicabilitate Ordin ANRE nr. 75/2013. Solicitare formulată în temeiul unor norme neaplicabile. Respingere plăți ale investiției totale și indicelui de eficiență economică, acesta putând fi suportat doar în cazul cofinanțăriiMăsurile asigurătorii în procesul penal. Contestarea măsurii asigurătorii. Instituirea măsurilor asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare până la concurența valorii probabile a acestora. Proporționalitatea dintre scopul urmărit prin instituirea măsurii și restrângerea drepturilor persoanei acuzate, în acord cu standardele prevăzute de art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și art.53 alin.2 din Constituția României. Nelegala aplicare a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile și imobile ale suspecților, mai înainte ca presupusul prejudiciu să fi fost determinat

Pandectele Săptămânale, nr. 10/2023 [30 articole]

Pagina 2 din 2 «12
Pagina 2 din 2 «12