AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Conducerea unui vehicul fără permis de conducere. Articolul 335 alin. (2) din Codul penal. Dreptul de a conduce autovehicule în România. Permis de conducere provizoriu eliberat de autoritățile din Marea Britanie. Directiva 2006/126/CE privind permisele de conducere. Convenția din 8 noiembrie 1968 asupra circulației rutiere Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 38 alin. (1) lit. c) și art. 40 alin. (1) din Codul de procedură penală în sensul de a se stabili dacă competența instanței de judecată în soluționarea cauzelor penale având ca obiect infracțiuni săvârșite de judecători și procurori care au dobândit un grad profesional superior celui al instanței/parchetului în care își desfășoară efectiv activitatea se determină prin raportare la instanța/parchetul la care își desfășoară efectiv activitatea magistratul cercetat sau la gradul profesional superior al acestuia Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 174 din Legea nr. 85/2014, ale art. 173 alin. (2), precum și ale art. 180 din aceeași lege, în sensul că procedura insolvenței nu poate fi închisă înainte de soluționarea prin hotărâre definitivă a acțiunii de atragere a răspunderii pentru intrarea în insolvență, formulată în temeiul art. 169 din Legea nr. 85/2014 Judecător de drepturi și libertăți. Abținere. Recuzare Infracțiunea de trafic de influență - infracțiune comisivă. Cerința esențială pentru reținerea formei de participație a autoratului la infracțiunea de trafic de influență. Infracțiunea de cumpărare de influență în forma de participație a instigării. Elementul material al infracțiunii de cumpărare de influență. Soluție de achitare Promisiune de vânzare-cumpărare. Transmiterea obligației pe cale succesorală. Acțiune în pronunțarea unei hotărâri care să țin loc de act autentic. Exercitarea folosinței asupra bunului de către promitentul cumpărător. Cauză de întrerupere a cursului prescripției dreptului material la acțiunePrejudiciu decurgând dintr-o cauză penală. Acțiune în despăgubiri. Lipsa caracterului întreruptiv al cursului prescripției în absența constituirii părții vătămate ca parte civilăProces penal desfășurat în Spania. Cerere de redeschidere a procesului. RespingereCheltuieli de judecată solicitate pe cale separată, ocazionate de judecata cererii de strămutare. Incident procedural. Litigiu de fond pendinte. Lipsa culpei procesualeConflict negativ de competență. Acțiune în evacuare formulată de o societate aflată în insolvență. Instanța competentă material să soluționeze cauzaNesoluționarea cererii de despăgubire formulată în temeiul Legii nr. 213/2015. Acțiune având ca obiect obligarea Fondului de Garantare a Asiguraților la emiterea unei decizii. Litigiu de drept civil. Competență materialăRecurs incident. Cheltuieli de judecatăInspecții inopinate vs. percheziții. Consiliul ConcurențeiAcțiune în răspundere contractuală. Stingerea datoriilor părților prin compensare convențională. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 1617 alin. (1) din Codul civilRestituire cauțiune. Îndeplinirea cerințelor articolului 1064 C. proc. civ.

Pandectele Săptămânale, nr. 1/2023 [33 articole]

Pagina 2 din 3 «123»
Pagina 2 din 3 «123»