AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. O.U.G. nr. 50/2021 pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011. Tehnică legislativă. Avizarea proiectelor legislative Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Răspunderea penală a persoanei juridice. Spital militar. Calitate de autor al infracțiunilor de luare de mită și abuz în serviciu Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Decretul-lege nr. 118/1990. Copilul înfiat cu efectele filiației firești de alte persoane nu este exclus, pentru acest motiv, de la beneficiul drepturilor solicitate, în considerarea persecuției politice a părintelui său biologic Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea art. 154 alin. (1), (6) și (6)1, art. 163 alin. (5), art. 164 alin. (4) și art. 175 alin. (1) din C. proc. civ.. Efectuarea procedurii de citare. Modalitatea de comunicarea a actului de procedură. Nulitatea actelor de procedură Scrisoare de garanție bancară. Principiului strictei conformități. Admitere recursAcțiune în pretenții. Răspunderea pentru viciile ascunse ale construcției. Momentul de început al cursului prescripției dreptului material la acțiune. Condiții și efecteContestație la executare întemeiată pe dispozițiile art. 595 alin. (1) din Codul de procedură penală. Dezincriminarea infracțiunii de contrabandă prevăzută de art. 270 alin. (3) din Legea 86/2006. Decizia Curții Constituționale a României nr. 176/2022Încetarea procesului penal. Beneficiul cauzei de nepedepsire prevăzute de art. 10 alin. 1 ind.1 din Legea nr. 242/2005. Respingere recursFaliment. Societate de asigurare/reasigurare. Suspendare de drept a căile de atac promovate de către societatea debitoare. Interpretarea art. 262 alin. (4) din Legea nr. 85/2014Acțiune în despăgubiri și în încetarea practicilor anticoncurențiale constând în recrutarea și angajarea personalului unei societăți concurente. Condiții de admisibilitate și efecte în raport cu dispozițiile art. 2 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 11/1991Cameră preliminară. Contestație. Excluderea probelor. Neregularitatea rechizitoriului. Decizia CCR nr. 22/2018Mandat aparent. Acțiune în despăgubiri. Condiții de admisibilitate în raport cu dispozițiile art. 1309 alin. (2) din Codul civilStrămutare. Cerere de suspendare a judecării procesului până la soluționarea cererii de strămutareContractele concesiune/prestări servicii pentru activitățile sanitar veterinare de interes public național. Plata prestării activităților. Admitere recursLivrare supravegheată. Articolul 151 din Codul de procedură penală. Infracțiunile de "introducere în țară, fără drept, de droguri de mare risc", faptă prevăzută de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 143/2000, și de "trafic de droguri de mare risc", faptă prevăzută de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 143/2000. Concurs de infracțiuni

Pandectele Săptămânale, nr. 3/2023 [34 articole]

Pagina 3 din 3 «123
Pagina 3 din 3 «123