AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

La protection des droits successoraux en Droit roumain et droit français par rapport à la Convention EDHTeme de interes generate de știință și tehnologie în doctrina și jurisprudența internațională // Topics of interest generated by science and technology in international doctrine and jurisprudenceCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea dispozițiilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020, în sensul de a stabili dacă aceste prevederi se aplică și cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în calea de atac a apelului, în raport de considerentele Deciziei Curții Constituționale nr. 189/2021Abuz în serviciu. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.Mandat european de arestare. Predare temporarăCerere de recunoaștere pe teritoriul României a unei hotărâri străine pronunțate în baza acordului părților. Conflict negativ de competențăDeclinări succesive. Competența materială de soluționare a unui conflict negativ de competențăCerere de recurs transmisă prin e-mail. Lipsa semnăturii. Anularea recursuluiCalitate procesuală activă. Drept de administrare. Cheltuieli de judecată. Intervenient voluntar accesoriuNerespectarea regimului armelor și al munițiilor. Recurs în casație. Cazul prevăzut în art. 438 alin. (1) pct. 7 C. proc. pen.Competență materială.Medic dentist. Sancțiune disciplinară. Decizie emisă de Comisia Superioară de Disciplină din cadrul Colegiului Medicilor Dentiști din România. Art. 459 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătățiiLegea nr. 9/1998. Recalificare cale de atac. Rejudecarea fonduluiConsum și deținere de droguri. Amânarea aplicării pedepsei amenzii penale pe durata termenului de supraveghereAdmisibilitatea cererii de suspendare în recurs formulată in temeiul art. 484 Cod procedură civilă atunci când hotărârea atacată dispune respingerea apeluluiPlata debitului fiscal nu implică și recunoașterea acestuia

Pandectele Săptămânale, nr. 8/2021 [19 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»