AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001. În ipoteza formulării unei plângeri contravenționale, dispozițiile art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 nu exclud de la aplicare prevederile art. 204 alin. (1) din C. proc. civ. Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 35 și 95 din Legea nr. 69/2000, coroborate cu art. 6, 33 și 35 din O.G. nr. 26/2000, precum și cu art. 8 din Regulamentul privind organizarea Registrului asociațiilor și fundațiilor, Registrului federațiilor și Registrului național al persoanelor juridice fără scop patrimonial, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 954/2000. Afilierea de noi membri ai unei fundații sportive. Modificarea de actului constitutiv sau, după caz, de statut, în sensul dispozițiilor art. 33 din O.G. nr. 26/2000 CEDO. Condamanarea statului român. Încălcarea art. 6 din Convenție. Încălcarea dreptului la apărare. Proxenetism. Trafic de minori. Neaudierea martorilor în apel. Neexaminarea probelor noi propuse  Contract de servicii de trimiteri poștale (curierat rapid). Conflict de competență. Calitatea de consumator. Competență alternativăA. Apel. Invocarea de către instanță, din oficiu, a incidenței unor norme de ordine publică. Respectarea principiului contradictorialității și al dreptului la apărare B. Cerere de recunoaștere și încuviințare a unei hotărâri pronunțată de o instanță din Belarus. Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 765/2006, astfel cum a fost modificat și completat prin Regulamentul (UE) 2022/212 al Consiliului. Condiții și efecteDivorț. Excepția de necompetență teritorială. Acordare termen pentru stabilirea competențeiConflict de competență. Ordonanță președințială. Exercitare autoritate părintească. Stabilire domiciliu minorDreptul de apreciere al organului fiscal. Exercitare discreționară. Stabilire impozit pe clădire. Lipsa probelor. Admitere recursContestație la executare. Decont de TVA. Anulare decizie de impunere din oficiu. Comunicarea prin SPV. Nerespectarea dispozițiilor procedurale referitoare la comunicarea actului administrativ-fiscalDecizie de impunere comunicată prin SPV. Depășirea termenului de depunere a contestației administrative. Invocarea dreptului de acces la instanță. Admiterea excepției nulității recursuluiRolul activ al instanței. Administrarea probei cu expertiză. Respingere. Admitere recursInaplicabilitatea prevederilor art. 3 alin. (21) din O.G. nr. 13/2011 pentru contractul cu scop lucrativ. Obligarea la plata dobânzii reparatorii penalizatoareRestituirea diferenței dintre taxa colectată, calculată la valoarea de vânzare, și taxa calculată la marja de profit. Prescripția dreptului de rambursare TVA. Respingere cerere de sesizare a CJUE ca inadmisibilăSolicitarea obligării primarului la elaborarea și adoptarea unui nou PUG. Nelegalitatea edificării construcției de către reclamantInvocarea principiului specialității. Nulitatea relativă a actelor procesuale și a actelor de procedură efectuate, precum și a mijloacelor de probă administrate pe parcursul urmăririi penale

Pandectele Săptămânale, nr. 2/2024 [36 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»