AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 75 alin. (11) teza a treia din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995Admitere excepție de neconstituționalitate. Sintagma "precum și în urma condamnării definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni intenționate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei" din cuprinsul art. 38 alin. (2) teza finală din O. G. nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Funcție de conducere în cadrul unui partid politic. Calitatea de funcționar public potrivit dispozițiilor art. 147 alin. (1) din Codul penal de la 1968 și dispozițiilor art. 175 alin. (1) lit. b) teza a II-a și ale art. 175 alin. (2) din Codul penalFinanțare nerambursabilă acordată sub forma ajutorului de stat pentru asigurarea dezvoltării economice durabile. Decizie de recuperare a ajutorului de stat pentru pretinsa neîndeplinire a condiției finanțării constând în încheierea de contracte comerciale care să asigure un anumit nivel al cifrei de afaceri. Nelegalitatea deciziei prin raportare la natura juridică a acestei obligații ca fiind una de mijloace, iar nu de rezultatAcțiune în constatarea nulității absolute a unui contract de ipotecă formulată pe calea dreptului comun împotriva unei societăți în insolvență. Condiții și efecte în raport cu interpretarea sintagmei ,,procesele și cererile de natură judiciară aferente procedurii insolvenței”Conflict de competență. Contract de asistență juridică. Denunțare. Cerere de restituire a onorariuluiContestație. Măsuri asiguratorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse luată asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscateAcțiune revocatorie. Momentul de la care curge termenul de prescripție al dreptului material la acțiuneContract de servicii de consultanță. Acțiune în răspundere civilă contractuală având ca obiect plata onorariului de succes. Greșita aplicare a regulilor de interpretare a contractuluiLimitele în care instanța judecă ulterior pronunțării în cauză a unei ordonanțe de către Curtea de Justiție a Uniunii EuropeneCerere de eliberare a certificatului de titlu executoriu european. Competență materială. Înțelesul sintagmei „instanța care a pronunțat hotărârea a cărei executare se solicită” din cuprinsul art. I ind.4 - art. 3 din O.U.G. nr. 119/2006Încheiere de suspendare a judecății până la pronunțarea soluției asupra întrebării preliminare adresată CJUE într-o altă cauză. Nelegalitatea soluției în raport cu neîndeplinirea condiției privind caracterul similar al cauzelorRevizuirea. Principiul legalității căilor de atacTaxă de poluare. Principiile cooperării loiale și echivalențeiPedepse complementare aplicate nelegal. Admitere apel

Pandectele Săptămânale, nr. 10/2022 [31 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»