AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Codul penal, în materia tratamentului penal al concursului de infracțiuni, pentru a se stabili modalitatea de impunere a pedepsei accesorii în cazul concursului de infracțiuni Admitere recurs în interesul legii. Interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 651 alin. (1), art. 666, art. 712, art. 714 și art. 112 din Codul de procedură civilă Admitere recurs în interesul legii. Aplicarea și interpretarea unitară a dispozițiilor art. 107, art. 113 alin. (1) pct. 3 și 9 și art. 116 din Codul de procedură civilă. Competență teritoriale. Interpretarea dată noțiunii de "loc al producerii prejudiciului". Acțiuni formulate de organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Obligarea utilizatorilor de a achita remunerațiile cuvenite pentru comunicarea publică/radiodifuzarea neautorizată a operelor muzicale/fonograme de comerț sau publicate în scop comercial Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea dispoziților art. 2.279 și ale art. 2.321 din Codul civil, coroborate cu art. 120 din O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului în sensul de a se stabili dacă scrisoarea de garanție emisă de o instituție de credit constituie titlu executoriuCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală. Admitere sesizare. Art. 226 alin. (2) din Codul penal în sensul de a se stabili dacă tipicitatea infracțiunii de violare a vieții private este condiționată de deținerea unor sunete, convorbiri ori imagini realizate fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependință ținând de acestea sau a unei convorbiri private Excepție de neconstituționalitate. Respingere. Taxe parafiscale. Prevederilor art. 21 alin. (1) lit. k) și alin. (2) din O. G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturaleAchiziții publice finanțate din fonduri europene. Modificarea valorii contractului cu un sfert din valoarea inițială. Aprecierea caracterului substanțial al modificării. Legala aplicare a corecției financiareParticiparea procurorului la procedura de judecată. Cerere de sesizare a Curții Constituționale. Lipsa concluziilor procurorului. Incidența art. 281 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penalăProces-verbal de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare. Analiza legalității constatării neregulii din perspectiva îndeplinirii condițiilor privind existența unui conflict de interese. Neîncadrarea situației de fapt într-una dintre ipotezele legale reglementate de dispozițiile art. 14 din O.U.G. nr. 66/2011. Aplicabilitatea Regulamentului (CE) nr. 1605/2002. ConsecințeFonduri europene. Evaluarea greșită a proiectului de către autoritatea de finanțare. Stabilirea unor limite de cheltuieli cu depășirea plafoanelor maximale stabilite în Ghidul solicitantului. Efecte asupra legalității constatării neregulii constând în depășirea de către beneficiar a procentului aferent cheltuielilor de implementare a proiectuluiTermen procedural pe ore. Exercitarea căii de atac a recursului prin emailConflict de competență în cazul secțiilor specializate ale aceleiași instanțe judecătorești. Opinie separatăExcepția necompetenței materiale. Tardivitate. Competența curților de apel. Cerere de chemare în judecată privind anularea contractelor. Achiziții publice - manuale școlare. Contracte administrativeDecizie de impunere. Obligații fiscale suplimentare. Organizare eveniment. Asociație non-profit. Contracte de sponsorizare recalificate ca fiind contracte de prestări serviciiStingerea unei creanțe bugetare ca urmare a deducerii din plățile ulterioare. O.UG. nr. 66/2011. H.G. nr. 875/2011

Pandectele Săptămânale, nr. 11/2021 [34 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»