AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

L’influence des règles religieuses sur le droit successoral selon la jurisprudence de la Cour EDH // Influența regulilor religioase privind dreptul succesoral în conformitate cu jurisprudența CEDOAdmitere excepție de neconstituționalitate. Sintagmei "sau cu privire la care s-a dispus amânarea aplicării pedepsei", cuprinsă în art. 87 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militareAdmitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 18 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996. Mandatul membrilor Plenului Consiliului ConcurențeiAdmitere excepție de neconstituționalitate. Prevederilor art. 539 din Codul de procedură penală. Dreptul la repararea pagubei în cazul privării nelegale de libertateAdmitere excepție de neconstituționalitate. Prevederilor art. 21 alin. (6) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2020Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiilor art. 400 alin. (1), ale art. 405 alin. (2) și (3) și ale art. 406 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală.Pronunțarea și redactarea hotărâriiRevizuire întemeiată pe dispozițiile art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă. Invocarea contrarietății față de o decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru soluționarea unui recurs în interesul legii. InadmisibilitateCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Problema de drept: dacă în cazul cererilor înaintate de Comisiile de Fond Funciar la Comisia de Aplicare a Legii nr. 10/2001, în baza art. 43 din Legea nr. 165/2013, calitatea de persoană îndreptățită se stabilește în baza Legii nr. 10/2001 sau în baza legislației fondului funciarCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Excluderea asociatului. Dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă situațiile de excludere a asociatului prevăzute de art. 222 din Legea nr. 31/1990 se completează cu prevederile art. 1.928 Cod civilRespingerea ca tardivă a cererii de încuviințare a probelor formulată în fața instanței de judecată. NelegalitateContract de împrumut cu garanție imobiliară. Dobândă percepută. Constatarea nulității absolute parțiale. Motivare contradictorie a instanței de apel. Art. 488 alin. (1), pct. 6 C. proc. civ.Răspundere civilă delictuală. Acțiune în despăgubiri. Invocarea unui prejudiciu moral cu caracter continuu. Efecte în privința prescripției dreptului material la acțiuneVânzarea la licitație publică a unor opere de artă. Drept de suită. Momentul de la care începe să curgă termenul de prescripție al dreptului material la acțiuneMarcă combinată. Nume de domeniu de internet. Acțiune în contrafacere. Criterii de analizăProcedura insolvenței. Stabilirea culpei procesuale a debitoarei. Obligarea practicianului în insolvență la plata cheltuielilor de judecată. Aplicarea greșită a dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură civilă din 1865

Pandectele Săptămânale, nr. 5/2021 [29 articole]

Pagina 1 din 2 12»
Pagina 1 din 2 12»