AutentificareÎnregistrare

Indexări BDI

Admitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 88 alin. (2) lit. b) din Codul de procedură penală. Avocat. MartorAdmitere excepție de neconstituționalitate. Dispozițiile art. 137 alin. (3) teza a doua, cu referire la sintagma "cifra de afaceri" din Codul penalCompletul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept. Admitere sesizare. Interpretarea și aplicarea prevederilor art. 22 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 și ale art. 26 alin. (2) din Legea nr. 33/1994Cerere de apel transmisă prin intermediul poștei electronice. Anularea cererii pentru lipsa semnăturii olografe în original. Interpretarea eronată a dispozițiilor art. 199 alin. (1) din Codul de procedură civilă. EfecteSchemă de ajutor de stat privind exceptarea parțială a consumatorilor industriali electro-intensivi de la plata certificatelor verzi aferente cotei obligatorii. Modificarea hotărârii de Guvern prin care au fost aprobate procedura și condițiile de acordare a ajutorului de stat, în sensul precizării momentului de la care se va aplica exceptarea, ca fiind cel al emiterii acordului de exceptare obținut de beneficiari. Lipsa vătămării unui dreptUtilizarea fondurilor europene. Finanțare pentru Măsura 214 "Plăți de agromediu", pachetul 5 "Agricultură ecologică". Caracterul nelegal al constatării unei nereguli constând în lipsa de concordanță a certificatului de conformitate privind agricultura ecologică depus de beneficiar, cu dispozițiile legale aplicabile emiterii acestuia. Formalismul excesiv al autorității pârâteAchiziții publice finanțate din fonduri europene. Modificarea valorii contractului cu un sfert din valoarea inițială. Aprecierea caracterului substanțial al modificării. Legala aplicare a corecției financiarePrescripție extinctivă a dreptului Consiliului Concurenței de a aplica sancțiunea. Calculul termenului de prescripție de 5 ani, prevăzut de art. 61 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 21/1996. Întreruperea cursului prescripției. CondițiiContract de asigurare. Modul de determinare a sumei asigurate. Interpretarea contractului potrivit dispozițiilor art. 1266 din Codul civilPromisiune bilaterală de vânzare. Executarea cu întârziere a vânzării. Clauză neuzuală privind acceptarea executării cu rezerva valorificării clauzei penale. Condiții și efecte în raport cu dispozițiile art. 1539 din Codul civilContestație în anulare. Comunicarea hotărârii pronunțate în recurs. Termenul de exercitare a căii extraordinare de atacContract de asociere în participațiune. Impozit pe profitAchitare în temeiul art.16 alin.1 lit. c) Cod de procedură penală. Condamnarea se dispune doar atunci când instanța are convingerea că acuzația a fost dovedită dincolo de orice îndoială rezonabilăProcedura recunoașterii învinuirii. Schimbarea încadrării juridice a fapteiSimulație. Art. 1175 din Codul civil de la 1865. Admisibilitatea invocării de către una dintre părțile actului secret a prevederilor acestuia împotriva unui terț de bună-credință

Pandectele Săptămânale, nr. 12/2021 [32 articole]

Pagina 1 din 3 123»
Pagina 1 din 3 123»